Regulamin ośrodka

1. Ośrodek CPC24.PL prowadzi szkolenia z zakresu Certyfikatu Kompetencji Zawodowych

2. Koszt szkolenia podany jest na stronie CPC24.PL i obejmuje materiały drukowane, udział w zajęciach wykładowych.

3. Kursant ma prawo do darmowych konsultacji z wykładowcą ośrodka CPC24.PL

4. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu winna być wniesiona przed rozpoczęciem szkolenia.

5. Faktura oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia są wystawiane w ostatnim dniu szkolenia, w przypadku szkolenia zdalnego w formie elektronicznej.

6. Opłata za udział w szkoleniu podlega zwrotowi w przypadku pisemnej (emalowej – jakub.kowalczyk@cpc24.pl) rezygnacji minimum dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym zwrotowi podlega 50% opłaty. W przypadku rezygnacji w dniu szkolenia lub w czasie jego trwania opłata nie podlega zwrotowi. Nie dotyczy rezygnacji z powodów zdrowotnych - w takim przypadku można bezpłatnie zmienić termin szkolenia.

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

Kursy CPC

Koncentrujemy się tylko na szkoleniach transportowych, w szczególności osób zarządzających. Współpracujemy jednak z innymi ośrodkami i możemy zaproponować takie szkolenia jak kursy prawa jazdy, kursy na przewóz osób i rzeczy czy kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych oraz tzw. kursy dozorowe (UDT).

Kadra

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz doradztwie z zakresu transportu drogowego. Naszym atutem jest wykwalifikowana kadra rekrutowana spośród wykładowców akademickich oraz managerów firm transportowych.

Kontakt

CPC24.PL
tel. 604 386 424


Sale wykładowe: 
ul. Piotrowo 3
61-138 Poznań